Case Saxion

Sasja begeleidt, in samenwerking met Morgens, Hogeschool Saxion bij een transitie naar een continu verbeter organisatie. Sasja is gestart bij de academie Business, Building & Technology (BBT) met als hoofddoel: de student weer centraal stellen en de organisatie daarop inrichten.

Sasja heeft in samenwerking met medewerkers de ‘True North’ vastgesteld, focus aangebracht en de bijbehorende strategieën vertaald naar een jaarplanning op A3 formaat. Er zijn overlegstructuren ontworpen, nieuwe tools aangeleerd, kaders uitgezet én er was constant aandacht voor de verbeterdialoog. De voortgang is visueel gemaakt waardoor medewerkers continu kunnen zien hoe hun academie ervoor staat en op basis daarvan bij kunnen sturen.

Het continu verbeter traject is zo’n succes geworden dat Saxion heeft besloten dit door te willen voeren bij elke academie op de hogeschool. De hogeschool wil graag een cultuur creëren waarin, naast de studenten, ook de organisatie zelf maximaal leert en verbetert. Het doel is om toe te werken naar een vitale, wendbare en effectieve organisatie die goed aansluit bij wat studenten en werkgevers willen en die continu aan het verbeteren is. Inmiddels is ‘Continu verbeteren’ programmatisch ingericht en is er een interne poule van continu verbetercoaches opgericht. De interne coaches zijn hand in hand met Sasja en Manon getraind en inmiddels zelf in staat om de verschillende academies en teams te begeleiden in hun continu verbetertransitie, waar Lean werken de basis voor vormt.

In het programma is er aandacht voor:

  1. Continu verbeteren in Leiderschap (denk aan voorbeeldgedrag, faciliterend leiderschap en doorvertaling van de strategie naar de werkvloer)
  2. Continu verbeteren in Teams (als team grip krijgen op het werk, elkaar aanspreken etc.)
  3. Continu verbeteren in Projecten (procesoptimalisatie, coachen van projectleiders etc.).

Vakmensen & lean management

Docenten zijn vakmensen en vaak gefocust op hun eigen vak en klas. Ze zijn daarom niet altijd gewend om kritisch te kijken naar hun eigen werk(druk) en stil te staan bij de mate waarin zij hun werk efficiënt organiseren. Echter de onderwijswereld verandert in rap tempo, denk alleen al aan technologische innovaties of de veranderende vraag naar een gedifferentieerd onderwijs aanbod, waarin opleidingen met een doorlooptijd van 4 jaar steeds minder populair worden. Het is daarom belangrijk dat er wendbare medewerkers zijn die meebewegen met deze veranderende wereld. Het toepassen van Lean management maakt het signaleren van verbeterpunten eenvoudiger en kan helpen bij het goed implementeren van veranderingen.

Op steeds meer plekken binnen Saxion wordt inmiddels volgens de principes van ‘lean management’ gewerkt. Dit houdt in dat medewerkers vanuit studentperspectief elke dag nadenken over hoe hun werk slimmer, beter en anders uit te voeren is terwijl ze zelf ‘in the lead zijn’. Medewerkers geven zelf vorm aan leren en verbeteren.

Resultaat

Het resultaat mag er zijn. Er is focus aangebracht op de verschillende academies, er liggen voor het eerst sinds jaren heldere plannen en projecten worden afgemaakt en leveren resultaat op. Het leren werken aan focus, planning en bijsturing is daarin belangrijk geweest. Daarnaast hebben docenten geleerd om de verspillingenbril op te zetten, leidend tot efficiënter werken en ook meer werkplezier. Van der Donk, één van de interne coaches binnen Saxion, geeft aan “De grootste winst is dat teamleden veel meer directe invloed uitoefenen op hun werkomstandigheden en daar plezier uit halen”. Een win-win situatie dus!