Termen als Lean, agile of scrum vliegen je tegenwoordig om de oren. In het in 2017 uitgebrachte boek ‘Lean: van hype naar verbetercultuur’, geven we praktische instrumenten om het Lean gedachtegoed naar de teams te brengen en werkprocessen klantgerichter, flexibeler en efficiënter te maken. De vraag die we vaak in organisaties tegenkomen is: waar zijn klanten/cliënten werkelijk bij gebaat? En vervolgens: hoe kunnen we hier met onze dienstverlening of zorg weer beter bij aansluiten?’

Ingesleten gedragspatronen en routines maken dat we erg druk zijn met ons werk. Maar het is de vraag of we met de juiste dingen bezig zijn én of we de dingen op de meest effectieve manier doen. Lemon Consulting begeleidt Lean en verbetertrajecten in organisaties en helpt teams op  laagdrempelige wijze te reflecteren op hun werk en vanuit eigenaarschap kleine verbeteringen te realiseren. Eventueel gebruiken we daarbij verfrissende concepten zoals de Lean transformatiescan of Lean Auditen.

 

Continu verbeteren en procesoptimalisatie

Alhoewel de focus bij de invoering van Lean veelal ligt op het verbeteren van processen, is dit slechts één onderdeel van ‘continu verbeteren’. Wij trainen medewerkers om vanuit een Leanbril naar hun eigen werk te kijken en begeleiden als Black Belts trajecten waarin het Lean gedachtegoed centraal staat. Oftewel, hoe stimuleren we medewerkers om blijvend te reflecteren op hun werk en de waarde daarvan voor de klant? Hoe stimuleren we hen om in kleine stapjes verbeteringen aan te brengen. Maar ook, hoe kun je nieuwe werkwijzen goed borgen en voorkomen dat medewerkers terugvallen in bestaande routines en gedragspatronen? Lean werken betekent het toewerken naar een cultuur van continu verbeteren. Een cultuur waarin medewerkers ondernemerschap tonen en zich verantwoordelijk voelen voor het resultaat van het werk van hun team.

Yellow Belt en Green Belt opleidingen op maat

Wilt u medewerkers trainen in het gedachtengoed van Lean en in de toepassing van praktische Lean instrumenten? Wij verzorgen als ervaren trainers en Black Belts in-company trainingen voor Yellow Belts en Green Belts.