Ontwikkelvraagstukken kunnen divers zijn. Wilt u een nieuwe koers uitzetten voor uw organisatie en focus aanbrengen? Wilt u het principe van continu leren en verbeteren verankeren in de organisatie maar weet u niet hoe? Bent u op zoek naar een procesbegeleider voor het realiseren van een transitie? Of wilt u praktische adviezen over hoe u uw organisatie klaarstoomt voor certificering om de kwaliteit binnen uw organisatie te waarborgen? Het zijn slechts een paar voorbeelden van vraagstukken waar wij graag met u over meedenken en uitvoering aan geven.

 

Strategie ontwikkeling

Continuïteit van organisaties is niet vanzelfsprekend. In een tijd van digitalisering, big data, duurzame energie neutrale oplossingen en vergrijzing, is het hebben van een strategie onontbeerlijk. Een strategie die de keuzes aangeeft van een bedrijf om nu en in de toekomst succesvol te zijn.  

Lees meer
Eén die focus aanbrengt (in een wereld waarin eigenlijk alles vandaag nog gedaan moet zijn), één die bij iedereen tussen de oren zit (en dus geen 30 pagina’s dik plan betreft) en één die ook nog eens concreet en praktisch uitvoerbaar is. Hoe je dit voor elkaar krijgt? Betrek uw medewerkers en andere belangrijke stakeholders en ga de strategische dialoog aan. Dit is het begin. Wij begeleiden strategiesessies en maken uw strategie samen met uw medewerkers concreet en praktisch uitvoerbaar: van missie, visie tot en met doelstellingen en acties. Onder publicaties vind je de boeken die we hierover hebben gepubliceerd.

Continu verbeteren

Continu verbeteren is het dagelijks reflecteren op het werk dat wordt gedaan en het in kleine stapjes verbeteren van het werk. Dit is niet eenvoudig maar steeds belangrijker in een wereld die om wendbare organisaties vraagt. Hoe creëer je de voorwaarden voor een continu leer- en ontwikkelklimaat?

Lees meer
En hoe veranker je dit in (leiderschaps)gedrag en processen en systemen? Wij onderzoeken de mate waarin de condities voor leren en verbeteren goed in uw organisatie zijn ingebed en wat er voor nodig is om dit te realiseren. Daarnaast begeleiden we zowel kleine als grote leer- en verbetertrajecten in organisaties. In onze aanpak omarmen we de principes van Lean en Appreciative Inquiry.

Begeleiding certificeringstrajecten

Organisaties steken veel tijd en energie in het voorbereiden van de organisatie op certificering. In onze praktijk als externe auditor en adviseur merken wij dat certificering vaak onnodig moeilijk wordt gemaakt doordat de ruimte die normenkaders bieden onvoldoende wordt benut.

Lees meer
Wij helpen u uw kwaliteitssysteem zó in te richten dat het recht doet aan de wijze waarop ‘het in uw organisatie werkt’. Daarnaast denken wij op creatieve wijze mee hoe de (vaak) vereiste kwaliteitsinstrumenten zoals Interne Auditing en Leren en Verbeteren zo Lean en praktisch mogelijk vormgegeven kunnen worden binnen uw organisatie.