Interne audits leveren vaak niet het rendement op dat organisaties ervan mogen verwachten. Met onze frisse kijk op het uitvoeren van audits  worden audits weer zinvolle instrumenten voor diagnose en verbetering. Auditen vanuit de ‘bedoeling’, de werkpraktijk centraal én eigenaarschap bij de medewerkers leggen, zijn principes die centraal staan in onze audits en trainingen. Lemon Consulting werkt daarin nauw samen met Cathy Snel van Expertgroep Kwalitijd.

 

Waarderend auditen

In onze visie zouden audits meer gericht moeten zijn op wat wél goed werkt in een organisatie en medewerkers energie moeten geven. Nu zijn audits te vaak gericht op het onderzoek naar de negatieve afwijkingen. Waarderend Auditen betekent een open gesprek hebben waarin medewerkers worden gestimuleerd om na te denken over het werk dat ze doen en om actie te ondernemen in de verbetering die zij voor zich zien.

Lees meer
Niet de auditor of onderzoeker is de expert, dat zijn de medewerkers in de organisatie. Het gaat erom dat deze expertise wordt erkend en gebruikt om verbeteringen te realiseren.

Wij verzorgen in-company trainingen Waarderend Auditen. Voor meer informatie over Waarderend Auditen, lees het e-book

Lean auditen

Als er aanleiding is om te vermoeden dat er verspillingen in een proces zitten, zoals veel dubbele werkzaamheden, onnodig lange doorlooptijd of veel herstelwerkzaamheden, dan is een Lean audit mogelijk een passende auditvorm. In een Lean audit kijk je als auditor vanuit een Lean bril naar een proces of thema’s. Je doet dit samen met een team van medewerkers die werkzaam zijn in het te onderzoeken proces.

Lees meer
Met deze audit leer je een diepgaande analyse te maken van een proces en de concrete verbetermogelijkheden te onderzoeken binnen jouw organisatie. De Lean auditor vervult naast de rol van interviewer ook de rol van procesbegeleider en gebruikt verschillende auditinstrumenten om tot de kern van het proces te komen.

Wij verzorgen in-company trainingen Lean Auditen en voeren als Black Belts Lean audits in organisaties uit.

Auditen voor zelforganiserende teams

Steeds meer organisaties gaan toe naar zelforganisatie. Dit betekent dat de verantwoordelijkheid voor het organiseren en uitvoeren van het werk zoveel mogelijk bij de uitvoerende teams wordt gelegd.  Interne audits worden te vaak beschouwd als verantwoordelijkheid van de kwaliteits-afdeling. Hoe mooi zou het zijn als  we in de organisatie en uitvoering van interne audits de teams ook zelforganiserend kunnen laten zijn.

Lees meer
Niet een auditor komt een audit afnemen, maar vakgenoten onder elkaar reflecteren op constructieve wijze op het werk en zijn zelf aan zet om hier verbeteringen in aan te brengen.  Draagvlak voor verbetervoorstellen is daarmee gegarandeerd. Bovendien wordt aanwezige kennis en informatie goed benut en wordt onnodig dubbel werk voorkomen.

Auditen voor zelforganiserende teams is een nieuw concept. Er zijn inmiddels goede ervaringen mee opgedaan in diverse organisaties.