Leren en verbeteren binnen zelforganiserende teams

Interne audits nieuwe stijl

Interne audits worden vaak beschouwd als tool van een stafafdeling. Helaas nog niet altijd als een leer- en verbeterinstrument waar iedereen zich betrokken bij voelt en als instrument dat van waarde kan zijn. De uitdaging is dan ook: hoe kunnen we hiervoor zorgen?

Inzicht verkrijgen, leren en verbeteren

In de praktijk zien we vaak dat een groep van auditoren wordt opgeleid, op pad gaat in de organisatie en terugkomt met een rapport met bevindingen en eventueel een aantal verbetersuggesties. Hierna wordt vanuit het management de verbetering bepaald en uitgezet. De auditoren halen vooral informatie op bij de medewerkers (auditees) en de verzamelde informatie komt maar in beperkte mate (of niet) terug bij medewerkers. Medewerkers worden zo geen onderdeel van de beoogde verandering gemaakt. Het gevolg is dat medewerkers zich geen eigenaar voelen van de ‘bevindingen’ die uit de interne audit zijn gekomen en er weinig met de verzamelde informatie lijkt te gebeuren. En dat is nou net wat je niet zou willen bereiken met interne audits. Een interne audit is namelijk bij uitstek een instrument voor leren en verbeteren!

Mini-audits door ‘zelforganiserende’ teams

Wij draaien het daarom om. Geef de teams zelf de taak om ‘mini-audits’ (op voor hun relevante onderwerpen) binnen hun team uit te voeren en laat dit coördineren en faciliteren door een kleine kerngroep van auditoren/facilitators. Interne audits hoeven niet complex te zijn. Het gaat erom dat de kennis en expertise van de medewerkers goed worden benut. En dát wordt laagdrempelig en makkelijk als we henzelf hiervoor wat eenvoudige tools geven. Op deze wijze dragen we bij aan bewustwording van medewerkers over de kwaliteit van hun werk en wordt het eigenaarschap in het continu verbeteren van het eigen (dagelijkse) werk vergroot. Daarnaast sluit deze insteek aan bij de transitie naar zelforganisatie, waar veel organisaties tegenwoordig op inzetten. Interne audits op deze wijze organiseren maakt auditen (weer) leuk en brengt medewerkers gelijk in beweging.

Contact

Met dit nieuwe concept zijn inmiddels goede ervaringen opgedaan. Spreekt deze verfrissende aanpak u aan? Neem contact op met Cathy Snel van E3, samenwerkingspartner van Certiked en/of meldt u via mij of Cathy aan voor de kosteloze inspiratiebijeenkomst op  17 mei a.s. van 18.00-20.00 uur in Apeldoorn.

E-mail Cathy: c.snel@kwalitijd.nl

E-mail Manon:  manon@lemonconsulting.nl