Waardevolle klanten en waardevol werk!

Onze klanten zijn continu in beweging, net als wij. We laten graag zien waar we recent mee bezig zijn geweest.

 

 

Training Waarderend auditen

Met haar enthousiasme en uitgebreide kennis heeft Manon onze bestaande en nieuwe intern auditoren laten kennismaken met Waarderend auditen. Via verschillende werkvormen en eigen ervaringen van de deelnemers is iedereen actief aan de slag gegaan. In de training is een goede afwisseling tussen theorie en praktijk. De auditoren zijn na de training goed toegerust om met de opgedane kennis de nieuwe auditronde in te gaan. Positieve bijvangst is dat veel onderdelen uit de training ook in het eigen dagelijkse werk toepasbaar zijn.

Bianca Kanters, Adviseur Kwaliteit Medrie

Strategie ontwikkeling (met de A3 methodiek)

Lemon Consulting heeft de gemeente Wijdemeren in de periode april tot oktober 2018 uitstekend ondersteund bij de visievorming van de gemeente en de vertaling daarvan in concrete A3 jaarplannen. De meerwaarde van Manon is dat zij snel kan schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau. Door Manon hadden we, met het bestuursakkoord als basis, in 1 dag de missie, visie en succesbepalende factoren voor de organisatie benoemd. Daarmee konden de managers in hun teams aan de slag. Dit creëerde draagvlak en richting.

Ik raad Lemon Consulting van harte aan voor de begeleiding van visievorming en strategie. Manon is wars van wollige taal en zorgt voor snelle resultaten van hoge kwaliteit.

Wietske Heeg, gemeentesecretaris Gemeente Wijdemeren

 

Auditen door zelforganiserende teams

Manon heeft in het voorjaar binnen de Zorgboog een groep nieuwe auditoren (en facilitators) opgeleid vanuit het principe ‘Waarderend auditen en coachen’. Naast dat de auditoren zelf centrale audits uitvoeren, vervullen zij ook de rol van facilitator. Vanuit de insteek van Waarderend auditen worden binnen de zorgteams ‘Mini-audits’ uitgevoerd, waarbij de facilitators de zorgteams begeleiden en coachen in het zelf voeren van waardeer- en leergesprekken met collega’s en waaruit praktische verbetermaatregelen volgen. Daarmee willen we de deskundigheid van de medewerkers nog beter benutten en voelen zij zich eigenaar over de verbeteringen die eruit voort komen. Daarnaast wordt zichtbaar dat medewerkers zich bewust worden van hetgeen dat goed gaat, bespreken zij wat beter kan en gaan hier direct mee aan de slag. Het lerend vermogen van de organisatie groeit, de stap naar continu verbeteren wordt steeds groter en breder.

Manon is een prettige trainster en coach die snel en adequaat inspeelt op de vragen en behoefte vanuit een lerende groep. Ze heeft veel kennis op het gebied van waarderend auditen en continu verbeteren en kan deze goed overbrengen gedurende de training.

Mariëlla Joosten, adviseur beleid en kwaliteit de Zorgboog

Interne audits en begeleiding managementreview

Manon en Marijke hebben bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond een ‘interne’ audit uitgevoerd ten behoeve van ons ISO certificeringstraject. Zij deden dit op een prettige en professionele wijze. In twee dagen tijd hebben zij onze organisatie en haar werkwijze doorgrond. De resultaten zijn waardevol en geven ons een duidelijke richting om mee verder te gaan. Daarnaast heeft Manon ook zeer kundig de managementreview begeleid. Door de uitkomsten van de review direct om te zetten in acties is een praktische vertaalslag gemaakt.
Wij zijn heel tevreden over de wijze waarop Lemon Consulting ons heeft geholpen!

Gwen Rypkema en Dirk van der Zwan, Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

 

Strategie ontwikkeling (met de A3 methodiek)

Manon begeleidde ons (CJG Breda) in het maken van het A3 Jaarplan. Bij de start hadden we alleen een missie en een visie. Na een sessie van een hele dag en een korte vervolgbijeenkomst met een afvaardiging van ons staf/MT stond ons A3 Jaarplan, waarin ook onze missie en visie zijn aangescherpt. Manon kon zich goed inleven in het CJG-werkveld. We kregen geen kans om uit te wijden; zij hield focus en het eindresultaat goed voor ogen. Het was prettig om met Manon samen te werken!

Leonoor de Geus, kwaliteitsfunctionaris CJG Breda

Strategie ontwikkeling (met de A3 methodiek)

Ik heb Manon ervaren als een sterke begeleider. In de zoektocht naar wat het A3 voor ons kon betekenen gaf zij helderheid en richting. Dat heeft ervoor gezorgd dat we dit jaar voor het eerst sterk ervoeren dat het ons plan is, gezamenlijk opgesteld. En dat er een consistente lijn in onze jaarplannen zit, van concernniveau tot teamplannen.

Sonja Molenaar, teammanager P&O HLT-samen