Lean van hype naar verbetercultuur

Bezoek een congres over managementtechnieken en termen als lean, agile en scrum vliegen je om de oren. Het lijken wondermiddelen waarmee elk probleem opgelost kan worden.
Voor het boek ‘Lean: van hype naar verbetercultuur’ heb ik met andere (ex) collega’s onderzocht wat ervoor nodig is om Lean succesvol toe te passen, wetende dat het meer vraagt dan alleen het projectmatig toepassen van Lean om een verbetercultuur in organisaties te verankeren. We bespreken de verschillen tussen commerciële en non-profitbedrijven en maken aan de hand van uitgebreide praktijkvoorbeelden duidelijk waar je op moet letten als je Lean werken in jouw organisatie in wilt voeren.
Dit boek reikt organisaties tips en adviezen aan die zij direct kunnen toepassen om hun werkprocessen flexibeler, efficiënter en klantvriendelijker te maken. Daarbij biedt het nieuwe instrumenten als de Lean transformatiescan. Hiermee kan een organisatie bepalen welke aspecten binnen het transformatieproces extra aandacht nodig hebben.

A3 methodiek

De A3 methodiek gaat over het ontwikkelen en realiseren van een inspirerende strategie, vanuit focus, commitment en aandacht voor wendbaarheid. De A3 methodiek is een middel en filosofie voor strategie ontwikkeling en implementatie. Door jaarplannen concreet op één A3 weer te geven, vanuit een heldere missie en visie als basis, wordt sturing op doelen in de organisatie eenvoudiger. Met de A3 methodiek behoren lijvige plannen tot het verleden en worden inspirerende, wendbare plannen ontwikkeld als basis voor succesvolle verandering.
Zie ook voor meer informatie: www.a3methodiek.nl

 

Lean auditen

Interne audits leveren vaak niet het rendement op dat organisaties ervan mogen verwachten. Lean auditen geeft een andere dimensie aan interne audits. Auditen vanuit de ‘bedoeling’, de werkpraktijk centraal én eigenaarschap bij de medewerkers, zijn principes die centraal staan in de Lean audit. In een Lean audit kijk je vanuit een Lean bril naar processen en het proces van continu verbeteren in een organisatie. ls er aanleiding is om te vermoeden dat er verspillingen in een proces zitten, zoals veel dubbele werkzaamheden, onnodig lange doorlooptijd of veel herstelwerkzaamheden, dan is een Lean audit mogelijk een passende auditvorm. Klik op de link om het e-book te lezen en/of maak gerust met ons een afspraak om de mogelijkheden voor begeleiding of een training hierbij te verkennen.

Waarderend auditen

In onze visie zouden audits meer gericht moeten zijn op dat wat wél goed werkt in een organisatie en medewerkers energie moeten geven. Waarderend Auditen gaat over het voeren van een open gesprek waarin medewerkers worden gestimuleerd om na te denken over het werk dat ze doen en om actie te ondernemen in de verbetering die zij voor zich zien. Waarderend auditen heeft ook oog voor zaken die niet goed gaan, maar blijft er niet in hangen. De focus op (en het onderzoek naar) het resultaat dat men wél wil bereiken en wat daar vervolgens wél voor nodig bepaalt ons handelen in het hier en nu. Wilt u meer weten? Klik op de link om het e-book te lezen en/of maak gerust met ons een afspraak om de trainingsmogelijkheden te verkennen.