Onze expertise

Hand-in-hand met medewerkers en teams verhelderen en visualiseren we vraagstukken. We halen de complexiteit er vanaf, benutten het potentieel dat in medewerkers aanwezig is en zetten continue reflectie in als instrument voor leren en verbeteren.​

Wij zorgen dat het verandertraject geen abstracte expeditie is, maar behapbaar wordt. We staan continu naast medewerkers om samen te overzien en te koersen, zodat:​

– Helder wordt wat de richting gaat zijn (koers)​
– Medewerkers samen met plezier aan het roer kunnen staan (plezier)​
– Echte resultaten voor klanten worden bereikt (resultaat)

Strategie realisatie

In een wereld die tegenwoordig continu verandert en waar ontwikkelingen zich in een snel tempo aandienen, is het hebben van de juiste strategie onmisbaar. De juiste strategie zorgt ervoor dat er focus is in de organisatie, maakt het sturen van ambities mogelijk en dient als handige leidraad voor handelen en medewerkers. Zelfs ondanks de drukte en de waan van de dag. Kortom, een strategie om nu en in de toekomst succesvol te kunnen zijn. Een strategie als plan, maar ook een strategie die wordt geleefd en de ambities van de organisatie naar realisatie brengt.

Hoe wij dat doen? Wij helpen bij de concrete formulering van jullie strategie op maximaal één A4. Vervolgens ondersteunen we bij de doorvertaling van de strategie naar alle niveaus binnen de organisatie en helpen bij het vormgeven van de sturing op de gestelde ambities. En al die tijd samen met het team, hand-in-hand!

Wil je meer weten? >

Samenwerken als team

Succesvol zijn als team is pas mogelijk als de samenwerking binnen een team en tussen subteams goed is. We gaan samen met leidinggevende en medewerkers aan de slag met de ingrediënten voor een succesvol team. Vaak is verandering nodig voor succes. Niet alleen in structuren en kaders, maar ook in onderliggende overtuigingen en gedrag. We onderzoeken wat er speelt en leeft, gaan met elkaar in gesprek en starten met een analyse van de situatie. Daarna begint een traject waarin we commitment uitspreken voor het vervolg, vanuit de doelen die het team wil bereiken. Onze begeleiding kenmerkt zich door het goed neerzetten van een basis voor samenwerking aan de harde kant (strategie, kaders, verwachtingen en teamafspraken) en het spiegelen en coachen op groepspatronen en dynamica aan de zachte kant. Wij leren teams vanuit reflectie op patronen en gedrag eigenaarschap te nemen voor hun werk en bijbehorend functioneel gedrag. Van gedoe naar werkplezier. Van aanhoren naar luisteren en begrijpen.

Wil je meer weten? >

Continu verbeteren

In de rol van programma manager of verbetercoach begeleiden wij duurzame programma’s of verbeter-trajecten. Wij leren medewerkers en teams met een frisse bril op te kijken naar werkprocessen, teamsamenwerking en dié activiteiten die wel en geen waarde toevoegen aan de bedoeling van de organisatie. Wij gebruiken Lean werken en het principe van onverbiddelijke reflectie als filosofie en instrument. Onze rol? Inspireren, verbinden en eenvoud aanbrengen in de complexiteit die dit vraagt. We zetten samen de lijnen uit, verbinden medewerkers aan de doelen en experimenteren met nieuwe werkwijzen en benaderingen. Altijd ten doel om de klant of cliënt nog beter te kunnen bedienen.

Wil je meer weten? >

Wat zeggen onze klanten?

Over onze dienstverlening

“Sasja en Manon hebben ons geleerd te kijken naar dát wat waarde toevoegt”